Activiteiten

Hernieuwbare energien

Op meerdere locaties produceren we hernieuwbare energie in de vorm van elektriciteit en warmte op basis van biomassa. Hierdoor zijn hier de gehele productieprocessen omgebouwd naar een CO2-neutrale levering van elektriciteit en warmte.

230kMWh el./jaar
50khuishoudens
320k t/jaarCO2-besparing

Hernieuwbare energie uit biomassa

Wij geven 100% en exploiteren 100%! Het beste afval is het afval, dat in eerste instantie niet eens ontstaat.

Een verantwoorde omgang met de hernieuwbare grondstof hout betekent voor ons ook de volledige exploitatie volgens het zero waste-principe.

Hernieuwbare energie uit biomassa

Omdat wij ook inzetten op trapsgewijs gebruik, wordt in onze energiecentrales uitsluitend laagwaardige biomassa ingezet. We leveren niet alleen de restproducten die in onze zagerijen ontstaan, zeg de schors, aan de eigen centrales, we kopen ook extern biomassa in.

Denk hierbij aan resthout uit bossen, schors, afgekapte resten, schaafsel, snoeihout van heggen en onschadelijk afvalhout.

Kracht-warmte-koppeling

Onze biomassacentrale werkt volgens het principe van de kracht-warmte-koppeling.

Dit betekent het parallel opwekken van elektriciteit en warmte met het hoogste rendement en het best mogelijke behoud van hulpbronnen.

De resulterende restwarmte wordt gebruikt voor onze eigen houtdroogkamers en pelletproductie. Nadat ons eigen bedrijf is voorzien van elektriciteit wordt de overtollige elektriciteit aan het openbare net teruggeleverd. Verder worden emissiecertificaten gegenereerd voor de CO2-neutrale productie van elektriciteit.

Kracht-warmte-koppeling - Hernieuwbare energien

Naast het creëren van een qua kosten geoptimaliseerde en tegelijkertijd duurzame energievoorziening, hebben we bij de projectplanning altijd rekening gehouden met klimaatbescherming en de bescherming van onze hulpbronnen. Economische en ecologische doelen gaan daarbij hand in hand, wat goed is voor mens en natuur.

Energieproductie door Wood & Energy:

Kwaliteit

Er wordt uitsluitend onschadelijke biomassa verwerkt

Flexibiliteit

Onze installaties zijn zo ontworpen dat alleen laagwaardige biomassa kan worden geëxploiteerd

Individualiteit

Onafhankelijk door de eigen productie van elektriciteit en warmte

Duurzaamheid

We exploiteren 100% van de waardevolle grondstof hout, geheel volgens het zero-waste-principe

We geven u graag advies

Renewable Energy

Contact Hernieuwbare energie