Samen zijn we Wood & Energy

Wood & Energy is een internationale ondernemingsgroep die sinds 1997 actief is in de houtverwerkende industrie.

BSH

Op onze 3 productielocaties in België en Duitsland worden tijdens volledig geïntegreerde productieprocessen gezaagd hout, massief constructiehout, houtpellets en hernieuwbare energie in de vorm van elektriciteit en warmte geproduceerd. Het hout is afkomstig uit duurzame en regionale bosbouw.

Door optimaal gebruik te maken van de synergie tussen de materiaal- en energiekringloop kunnen we waarde toevoegen aan alle delen van de stam. Met name thema's als trapsgewijs gebruik en circulaire economie zijn hierbij van belang.

Wood & Energy: Bron - Innoveren - Behouden

Duurzame ontwikkeling betekent het creëren van een balans tussen huidige en toekomstige generaties.

Dit werkt alleen door de integratie van economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke doelen. We hebben erkend dat duurzaamheid niet uitsluitend een milieukwestie is en daarom niet tot ecologische kwesties kan worden gereduceerd. Het is belangrijker om het volledige spectrum van economisch en sociaal ontwikkelingspotentieel te benutten en duurzaamheid te zien als een overkoepelend concept voor optimalisatie.

In relatie tot de energie- en houtindustrie betekent dit voor ons het creëren van een duurzame materiaal- en energiekringloop. Aangezien hout voor onze branche niet alleen een grondstof is, maar in de vorm van biomassa ook opgeslagen zonne-energie vertegenwoordigt, worden de synergieën van beide kringlopen optimaal benut.

Alles rondom hout

Wood & Energy is een door aandeelhouders geleide middelgrote onderneming met gespecialiseerde kennis van de markt, inclusief upstream- en downstreamprocessen en technologische knowhow, die in heel Europa maatstaven zet op het gebied van be- en verwerking van hout alsmede op het gebied van biomassa als energiebron.

Tot onze visie behoort ook dat de lidstaten van het Kyoto-protocol sterke partners uit de industriële branche en het bedrijfsleven nodig hebben om te kunnen voldoen aan hun nationale verplichtingen vanuit het Kyoto-protocol tegen de meest gunstige voorwaarden voor de samenleving.