Onze waarden

In tijden van energietransitie is het des te belangrijker om aan de toekomst te denken, zich dienovereenkomstig te positioneren en de juiste weg in te slaan. Wij handelen volgens het motto "De synergie tussen de materiaal- en energiekringloop optimaal benutten".

Wood and Energy Werte

Wij staan voor een verantwoorde omgang met de natuurlijke grondstof hout en verwerken de gehele stam, van kern tot schors, en zorgen op die manier voor 100% toegevoegde waarde en zero waste.

De duurzame grondstof hout

Source

Het door ons als grondstof gebruikte hout komt uitsluitend uit duurzame, gecontroleerde en regionale bosbouw.

We voldoen aan de strenge PEFC-normen, die de duurzaamheid van onze waardeketen van grondstof tot eindproduct certificeren. Daarvoor wordt het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen en de zorgvuldige en juiste omgang met hulpbronnen regelmatig gecontroleerd door onafhankelijke derde partijen.

Vooruitgang en ontwikkeling

Innovate

Circulaire economie, moderne technologieën, volledig geïntegreerde productieprocessen en engineering dragen bij aan het perfecte samenspel van alle onderdelen.

Vooruitgang en verdere ontwikkeling zijn namelijk altijd de drijfveer van ons bedrijf geweest, zoals blijkt uit de constante ontwikkeling van het producten- en dienstenportfolio. Zo hebben de afzonderlijke zagerijen zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een van de toonaangevende Europese producenten van producten voor de houtbouw.

We richten ons altijd op de meest efficiënte productieprocessen met behulp van de modernste productietechnologieën. Ook het duurzaam gebruiken van hulpbronnen en het ontwikkelen van innovatieve productieprocessen zijn daarbij belangrijk.

Hulpbronnen voor de volle 100% gebruiken

Sustain

Wij vinden duurzaamheid extreem belangrijk. Door optimaal gebruik te maken van de synergie tussen de materiaal- en energiekringloop kunnen we waarde toevoegen aan alle delen van de stam. Met name thema's als trapsgewijs gebruik en circulaire economie zijn hierbij van belang.

Onze waardeketen volgt hulpbronnenefficiëntie en het zero-waste-principe. Dit betekent dat de grondstof hout voor 100% wordt gebruikt. De aangeleverde stammen worden vrijwel geheel verwerkt tot gezaagd hout, constructiehout, latten etc. De houtresten die daarbij ontstaan zoals schors, afgekapte stukjes, houtsnippers, zaagsel en houtkrullen worden in onze fabrieken verwerkt tot biobrandstoffen zoals pellets en houtsnippers of worden in onze eigen biomassacentrales omgezet in klimaatneutrale energie in de vorm van elektriciteit en warmte.